Ηγεσία & Διοίκηση για τον κλάδο της Υγείας

Ο σύγχρονος κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλει ουσιαστικές προσπάθειες για την παροχή ποιοτικής περίθαλψης και την αύξηση των διαπιστευτηρίων με γνώμονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των οργανισμών. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή αποτελεσματικής υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης που προτείνει την οικοδόμηση της ικανότητας διαχείρισης και ηγεσίας των διευθυντών και των επαγγελματιών υγείας. Υπάρχουν πολλά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη διαχείριση του οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης, όπως:

Νομοθετικός ρόλος: Οι πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας. Το υψηλότερο ιατρικό κόστος μειώνει τη χρήση των υπηρεσιών. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες περιορίζονται από την παροχή περισσότερων παροχών και επίσης αυξάνουν τα ποσοστά ασφαλίστρων. Οι μη ασφαλιστές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα έξοδα και θα στερηθούν τις υπηρεσίες τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι ιδιώτες μετόχους αναμένουν κέρδη από τις επενδύσεις τους, δυσκολεύονται να πληρώσουν μισθούς σε γιατρούς και νοσηλευτές και τελικά παρεκκλίνουν για να επενδύσουν στον κλάδο της υγείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διευθυντές ή οι διαχειριστές νοσοκομείων οργανώνουν στρατόπεδα ευαισθητοποίησης του κοινού, δωρεάν προγράμματα συμβουλευτικής, ειδικές εκπτωτικές προσφορές σε διερευνητικές διαδικασίες κ.λπ. για να προσελκύσουν πελάτες/ ασθενείς.

Επιστήμη και Τεχνολογία: Η εμπλοκή της τεχνολογίας και των διαφόρων κλάδων της επιστήμης, όπως η τοξικολογία, η βιοϊατρική έρευνα βιο-εργαλείων, τα βιοϋλικά, η γενετική, η μηχανική αποκατάστασης, η διατροφή και η δίαιτα και άλλοι έχουν επιταχύνει τη διαδικασία διάγνωσης και θεραπείας παρέχοντας ποιότητα στη ζωή. Η ιατρική πληροφορική παρέχει υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, όπως διαχείριση γνώσης, καθοδήγηση για τις βέλτιστες πρακτικές, εκπαίδευση επαγγελματιών και κοινού και χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και υπολογιστών. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου βοηθούν στην εύκολη δημιουργία, αποθήκευση, ανάκτηση και έρευνα ιατρικών δεδομένων. Αποδεικνύεται αξιοσημείωτο πλεονέκτημα για τη βιομηχανία τηλεϊατρικής και ιατρικού τουρισμού. Επομένως, η ανάλυση των μέτρων αποτελέσματος σε σύγκριση με τη γνώση και την τεχνολογία θα πρέπει να αποδειχθεί οικονομικά αποδοτική και αποδοτική.

Οργανωτική δομή: Ο τυπικός εξοπλισμός λειτουργίας, η υγιεινή, η υγιεινή, η διαθεσιμότητα μέτρων έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας είναι βασικά στοιχεία του νοσοκομείου. Η αναδυόμενη επιστήμη της διαχείρισης ποιότητας, όπως το εγγεγραμμένο εθνικό πιστοποιητικό διαπίστευσης νοσοκομείων και η διεθνής πιστοποίηση διαπίστευσης (JCAHO, JCI) έχει καταλάβει τη θέση υπερηφάνειας στα νοσοκομεία. Η προσέγγιση έξι σίγμα για τη βελτίωση της μεθοδολογίας, τη μείωση της μεταβλητότητας και τη σπατάλη, την παροχή υψηλότερων ποσοστών ικανοποίησης των ασθενών επισημαίνονται για επιτυχία.

Οργάνωση διαχείρισης: Ο διοικητής του νοσοκομείου πρέπει να διαχειρίζεται το προσωπικό του νοσοκομείου με ποικίλη συμπεριφορά και μορφωτική κατάσταση. Οι κίνδυνοι από τα αποτελέσματα των απεργιών, που αντιμετωπίζουν οι αντιφάσεις των ηγετών των συνδικάτων είναι οι κύριοι κίνδυνοι. Η ηγεσία σχέσεων (μετασχηματιστική) παρακινεί και εμπνέει τα μέλη του προσωπικού να δουν τη σημασία και την αξία της εργασίας. Η συμμετοχική ηγεσία λειτουργεί καλύτερα σε περιπτώσεις καταστροφών, εστιών επιδημιών κ.λπ.

Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Η εύκολη διαθεσιμότητα πληροφοριών και γνώσεων από διάφορους ευφυείς πόρους επιβάλλει ορθολογικά ζητήματα, σε περίπτωση ιατρικής αμέλειας, κακών πρακτικών, παράνομων διαδικασιών και έδωσε την εξουσία να επανορθώσουμε τα παράπονα των πολιτών μας. Επομένως, οι αναφορές σχολίων πελατών συμβάλλουν στην απόκτηση καλής θέλησης και στην αύξηση των διαπιστευτηρίων ενός οργανισμού.

Ο προκλητικός ρόλος του διαχειριστή του νοσοκομείου επιχειρεί σκόπιμα να δημιουργήσει στρατηγικές, που αφιερώνουν κυρίως τα οφέλη της υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης σε όλους.

Σχολιάστε