Η σημασία της διαχείρισης του κύκλου εσόδων στην υγειονομική περίθαλψη

Η μετάβαση του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης από αμοιβή για υπηρεσία στην αποζημίωση περίθαλψης με βάση την αξία επηρεάζει το παραδοσιακό RCM (Διαχείριση Κύκλου Εσόδων) με διαφορετικούς τρόπους. Κάθε οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης ή ένας μεμονωμένος βετεράνος επαγγελματίας πρέπει να είναι οικονομικά ισορροπημένος ή ισχυρός για να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς διακοπή. Αυτή είναι μια εποχή όπου έρχεται η καλύτερη υπηρεσία RCM υγειονομικής περίθαλψης.

Η διαχείριση του κύκλου εσόδων στην υγειονομική περίθαλψη είναι η οικονομική διαδικασία που διευκολύνει τον έλεγχο πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών και κλινικών λειτουργιών, όπως η επιλεξιμότητα των ασθενών, η επεξεργασία αξιώσεων, η αποζημίωση, η διαχείριση απορριπτόμενων αξιώσεων και η δημιουργία εσόδων.

Το RCM είναι η ραχοκοκαλιά των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης που τους βοηθά να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, να διαχειρίζονται τους πόρους τους και πολλά άλλα. Σύμφωνα με την έκθεση διεθνών προτύπων, στην ιατρική τιμολόγηση, περισσότερο από το 25% των αξιώσεων έχουν απορριφθεί και έως και το 40% αυτών των αξιώσεων δεν υποβάλλονται ποτέ ξανά, δηλαδή οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης υποφέρουν από σημαντική απώλεια εσόδων.

Από τη θετική πλευρά, με την κατάλληλη διαδικασία RCM, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη με ελάχιστες διαγραφές επισφαλών χρεών. Για να κατανοήσετε το ακριβές φαινόμενο της διαχείρισης του κύκλου εσόδων από την υγειονομική περίθαλψη, πρώτα, πρέπει να κατανοήσετε τα βασικά του στη διαδικασία ιατρικών τιμολόγησης.

Βασικά στοιχεία RCM για την υγεία:

 • Ξεκινά από το ραντεβού ενός ασθενούς για να αναζητήσει οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια και ολοκληρώνεται όταν οι υγειονομικοί οργανισμοί εισπράξουν τις πληρωμές τους.

 • Στην αρχή, το διοικητικό προσωπικό της ομάδας υγείας διαχειρίζεται μια σειρά από διαδικασίες όπως προγραμματισμό, επαλήθευση καταλληλότητας ασφάλισης και δημιουργία λογαριασμού ασθενούς.

“Από τη σκοπιά της Διαχείρισης Κύκλου Εσόδων, η άψογη υποβολή των πληροφοριών των ασθενών κατά τον προγραμματισμό και την εγγραφή των ασθενών βελτιώνει τις ταμειακές ροές του οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης.”

 • Μετά τη θεραπεία του ασθενούς ξεκινά η διαδικασία υποβολής αξιώσεων. Ένας προηγμένος κωδικοποιητής υποβάλλει τις αξιώσεις με τους σωστούς κωδικούς ICD-10, οι κωδικοί καθορίζουν την αξία της αποζημίωσης και ένας εγκεκριμένος κωδικός αποτρέπει την απόρριψη αξιώσεων.

 • Στη συνέχεια έρχεται το σημαντικό μέρος του ιδιωτικού ή του δημόσιου πληρωτή για πληρωμή. Αξιολογούν τις αξίες των απαιτήσεων, επαληθεύουν τις λεπτομέρειες π.χ. ασφαλιστική κάλυψη, συμβόλαια κ.λπ. και διεκπεραιώνουν την αποζημίωση.

 • Οι περισσότερες αξιώσεις απορρίπτονται λόγω ακατάλληλης κωδικοποίησης, ελλιπών λογαριασμών ασθενών, σφαλμάτων γραφήματος ασθενών κ.λπ.

 • Στη συνέχεια έρχεται το τελευταίο αποτέλεσμα της διαχείρισης του κύκλου εσόδων, δηλαδή η μέγιστη αποζημίωση των απαιτήσεων. Το RCM βοηθά τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να λαμβάνουν έγκαιρα την αποζημίωση των ανώτατων απαιτήσεων με λιγότερες αρνήσεις.

 • Μετά από αυτό, οι ομάδες υγειονομικής περίθαλψης ή οι μεμονωμένοι βετεράνοι εκτελούν το AR Follow up στο οποίο δημιουργούν αξιώσεις Υγείας, δηλαδή χειροκίνητα ή αυτόματα και τις στέλνουν σε διάφορες Ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Στο τελικό στάδιο, π.χ. Καταχώριση πληρωμών, το λογισμικό διαχείρισης ιατρικών χρεώσεων καταγράφει την πληρωμή κάθε ασθενούς με ακριβείς πληροφορίες, όπως το όνομα του ασθενούς, τον αριθμό λογαριασμού, τις πληροφορίες άρνησης, τις ημερομηνίες εξυπηρέτησης κ.λπ. για μελλοντική αναφορά.

Σημασία στην Υγεία:

Μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να παρακολουθούν την ακριβή απόδοση της οικονομικής τους ανάπτυξης. Μπορούν εύκολα να καθορίσουν τα ποσοστά έγκρισης και άρνησης αξιώσεων μέσω της κατάλληλης διαδικασίας RCM. Με την άψογη διαδικασία RCM, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης τα κατάφεραν ιατρική τιμολόγηση επεξεργάζονται αποτελεσματικά και διόρθωσαν γρήγορα τα ζητήματα άρνησης των αξιώσεων.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά οφέλη του αποτελεσματικού RCM:

 • Λιγότεροι ισχυρισμοί που απορρίφθηκαν

 • Βελτιωμένη φροντίδα ασθενών

 • Υψηλότερες αποζημιώσεις

 • Άψογα διοικητικά αρχεία, δηλαδή χωρίς άλλες κυρώσεις ή τέλη

 • Ταχύτερος χρόνος διεκπεραίωσης για πληρωμές αξιώσεων

Σχολιάστε