Νόμος περί φορητότητας και λογοδοσίας ασφάλισης υγείας (HIPPAA)

Το HIPAA σημαίνει Νόμος Φορητότητας και Λογοδοσίας Ασφάλισης Υγείας και το 1996 το θέσπισε το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Ο σκοπός του νόμου HIPAA είναι η βελτίωση του συστήματος ασφάλισης υγείας. Καθένας από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, κυβερνητικών σχεδίων υγείας και οργανισμούς υγείας απαιτείται να υπακούει στους κανονισμούς του νόμου HIPPAA.

Ο πρώτος τίτλος HIPPAA προστατεύει την ασφαλιστική κάλυψη υγείας για τους εργαζόμενους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Διόρθωσε τον Νόμο για τις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας, τον Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων και τον Νόμο Ασφάλειας Εισοδήματος Συνταξιοδότησης Υπαλλήλων. Ο δεύτερος τίτλος HIPPAA ονομάζεται επίσης AS ή Administrative Simplification provisions. Βοηθά τα άτομα να διατηρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Πρόκειται για την προστασία των πληροφοριών ενός ασθενούς. Ο δεύτερος τίτλος απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) να συνοψίσει κανόνες που σκοπό έχουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω της διάδοσης των πληροφοριών της υγειονομικής περίθαλψης και της δημιουργίας προτύπων για χρήση.

Ο Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων HIPPAA (από 16.10.2003) ρυθμίζει την αποκάλυψη και χρήση συγκεκριμένων πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους οι ασφαλιστές υγείας, οι πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Είναι ένας κανονισμός για PHI ή Προστατευμένες Πληροφορίες Υγείας. Το PHI είναι οι πληροφορίες ενός ατόμου που αφορούν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, την πληρωμή υγειονομικής περίθαλψης ή την κατάσταση υγείας. Χάρη στον Κανόνα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από μια καλυμμένη οντότητα να διορθώσει κάθε λάθος PHI. Αυτός ο κανόνας κάνει τις καλυπτόμενες οντότητες να ενημερώνουν τους ανθρώπους για τυχόν χρήσεις του PHI τους.

Κάθε άτομο μπορεί να παραπονεθεί στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών εάν πιστεύει ότι ο κανόνας περί απορρήτου δεν τηρείται. Αφού λάβουν την καταγγελία, μπορούν να προβούν σε ενέργειες κατά των ασφαλιστών, γιατρών, νοσοκομείων ή οποιουδήποτε άλλου παραβιάζει τον κανόνα.

Σχολιάστε